Du måste ha JavaScript aktiverat i din webbläsare för att kunna använda denna funktion.
Logo

Produkt- och Miljödata

Informationsmöte 29 augusti och 3 september 2018

Hanteringen av byggprodukter genom livscykeln för byggd miljö har stora ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Projekten Produkt- och miljödata Produktion respektive Förvaltning driver gemensamt pilotprojektet Badrum för att söka svaret på hur vi åstadkommer ett obrutet flöde av information. Projekten bjuder nu in till två möten för att visa vad som krävs för att genomföra detta, och ge några praktiska exempel på hur det kan se ut.

Platser

  • Dome of Visions, Lindholmsplatsen, Göteborg
  • Skanska, Warfvinges väg 25, Stockholm

Har du som deltagare några speciella önskemål med anledning av vårt möte vänligen notera det här!